Gizlilik Politikamız

1. Giriş

Ambar Taşımacılık olarak gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle, sizi hangi verileri topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla bu Gizlilik Politikası’nı hazırlanmıştır.
Bu Gizlilik Politikası yalnızca https://ambartasimacilik.com/ (“internet sitesi”) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

2. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okuyabilirsiniz.

3. Topladığımız Veriler

Sitemize abone olmayı tercih ederseniz, bize doğrudan ad, soyad ve eposta adresiniz gibi veriler sağlarsınız. İnternet sitemizdeki içeriklere yorum yaparken ve ayrıca üyelik esnasında IP adresinizi topluyoruz.

4. Topladığımız Verileri Nasıl Kullanıyoruz?

Bize doğrudan sağladığınız verileri, size haber bültenleri göndermek, kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıdır.
IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

5. Verileri Ne Kadar Süre Saklıyoruz?

Üye olurken doğrudan paylaştığınız verileri internet sitemize üyeliğiniz devam ettiği sürece sistemlerimizde saklıyoruz. Web sitemize abone olurken doğrudan paylaştığınız veriler abonelikten ayrılana kadar sistemlerimizde saklanır. IP adresiniz, sistemlerimizde 1 yıllığına saklanır.

6. Verilerinizin Paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

7. Çerezler

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır. Yalnızca dil tercihleriniz için kullanıcı arayüzü iyileştirme çerezleri kullanıyoruz. Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

8. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınızı info@ambartasimacilik.com adresine eposta göndererek kullanabilirsiniz.
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
• İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı,
• Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı,
• İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı,
• Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı,

9. Gizlilik Politikamızda Değişiklikler

Gizilik Politikamızda her zaman değişiklik yapabiliriz. Esaslı değişiklikler yaptığımızda sizlere bunları bildireceğiz.